Pomorskie Dni Druku 3D: INDUSTRY

25 Września 2018, 09:00 (Wtorek) - 26 Września 2018, 16:00 (Środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Pomorskie Dni Druku 3D: INDUSTRY
już niedostępne -

Największe wydarzenie poświęcone drukowi 3D w północnej Polsce.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia: 25-26 września 2018 r.

Tegoroczna, trzecia edycja wydarzenia, poświęcona jest wykorzystaniu druku 3D w przemyśle. Wydarzenie skierowane jest do osób i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem trójwymiarowych wydruków w procesach produkcyjnych, a przede wszystkim kompleksowym podejściem do zagadnień nowoczesnego wytwarzania. To także niepowtarzalna okazja do nawiązania dialogu i zdobycia branżowych kontaktów. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa.

AGENDA*
Pomorskie Dni Druku 3D: INDUSTRY 4.0
25-26 września 2018
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
bud. III, sala audytoryjna, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Dzień I - wtorek, 25 września

8:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Uroczyste otwarcie Pomorskich Dni Druku 3D
Powitanie uczestników

Sesja I
9:15 - 09:45 Prezentacja korzyści płynących z wykorzystania technologii Druku 3d w Bolidzie formuły student - studium przypadku - Wydrukowany kolektor dolotowy. PG Racing Team
09:45 -10:15 Wykorzystanie druku 3D w procesie projektowania wzorniczego. Marad Design, prof. Marek Adamczewski
10:15 -10:45 Altair Inspire: Rola optymalizacji topologicznej w obszarze druku 3D. DES Art, Paweł Sadowski;
10:45 -11:15 Przerwa kawowa
11:15 -11:45 Wytwarzanie przyrostowe w formowaniu struktur kompozytowych. New Era Materials, Paweł Roczniak
11:45 -12:15 Zastosowania technologii DMLS w procesach produkcyjnych. Bibus Menos, Michał Pęczek
12:15 -12:45 Review of the development of DMLS technology in manufacturing across the years [ENG]. EOS GmbH, Slobodan Ilic
12:45 -13:30 Lunch

Sesja II
13:30 -15:00 Konformalne kanały chłodzenia. Druk 3D w produkcji form wtryskowych.
Fado, Jarosław Jaśkowiak
15:00 Zakończenie I Dnia Konferencji i dyskusje kuluaroweDzień II - środa, 26 września

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Powitanie

Sesja I
9:15-10:15 1. Studium przypadku: outsourcing i opłacalność druku 3D 2. Studium przypadku: omówienie przykładowych aplikacji. Technology Applied, Jarosław Kozak.
10:15 - 11:45 Przegląd specjalistycznych materiałów do druku w technologii FDM. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, mgr inż. Agnieszka Przybytek
11:45 - 12:15 Przetrwa kawowa

12:15-13:15 Wykorzystanie technologii przyrostowych w designie. Akademia Sztuk Pięknych, dr Marta Flisykowska
13:15 -13:45 Jak trwałe są implanty z drukarki 3D? Centrum Druku 3D, Magdalena Przychodniak
13:45 -14:30 Lunch

Sesja II
14:30 -14:45 Kontrola Jakości w przemyśle 4.0. Oberon 3D, Artur Strach
14:45 -15:15 Jak sfinansować zakup technologii 3D ze środków unijnych. Grantera, Karol Bober

11:00 -14:00 Warsztaty
Altar Inspire: Rola optymalizacji topologicznej w obszarze druku 3D - Live demo. Des Art
15:15 Zakończenie Konferencji i dyskusje kuluarowe

*Program wydarzenia może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dot. tego wydarzenia znajdą Państwo na: http://ppnt.pl/pl/aktualnosci/ppnt/pdd3d-2018, a aktualną agendę: https://www.facebook.com/events/1927961143927831/

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIACH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 220588129, e-mail: biuro@ppnt.pl, tel +48 58 880 81 50.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1. w celach związanych ze zgłoszeniem Pani/Pana udziału w wydarzeniu co stanowi zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
2.2. w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
2.3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1. trwania wydarzenia, a po jego zakończeniu przez czas uzasadniony interesem Administratora,
3.2. do czasu uwzględnienia sprzeciwu,
3.3. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe zarejestrowanie Pani/Pana udziału w wydarzeniu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel +48 58 880 81 50, e-mail biuro@ppnt.pl.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w wydarzeniach organizowanych przez PPNT Gdynia (po kliknięciu w link)

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia