Pomorskie Dni Druku 3D: INDUSTRY

25 Września 2018, 09:00 (Wtorek) - 26 Września 2018, 16:00 (Środa)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Pomorskie Dni Druku 3D: INDUSTRY
24 Września 2018, 16:00

Największe wydarzenie poświęcone drukowi 3D w północnej Polsce.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia: 25-26 września 2018 r.

Tegoroczna, trzecia edycja wydarzenia, poświęcona jest wykorzystaniu druku 3D w przemyśle. Wydarzenie skierowane jest do osób i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem trójwymiarowych wydruków w procesach produkcyjnych, a przede wszystkim kompleksowym podejściem do zagadnień nowoczesnego wytwarzania. To także niepowtarzalna okazja do nawiązania dialogu i zdobycia branżowych kontaktów. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa.

Szczegółowe informacje dot. tego wydarzenia znajdą Państwo na: http://ppnt.pl/pl/aktualnosci/ppnt/pdd3d-2018, a aktualną agendę: https://www.facebook.com/events/1927961143927831/

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIACH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 220588129, e-mail: biuro@ppnt.pl, tel +48 58 880 81 50.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
2.1. w celach związanych ze zgłoszeniem Pani/Pana udziału w wydarzeniu co stanowi zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
2.2. w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
2.3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
3.1. trwania wydarzenia, a po jego zakończeniu przez czas uzasadniony interesem Administratora,
3.2. do czasu uwzględnienia sprzeciwu,
3.3. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe zarejestrowanie Pani/Pana udziału w wydarzeniu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel +48 58 880 81 50, e-mail biuro@ppnt.pl.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w wydarzeniach organizowanych przez PPNT Gdynia (po kliknięciu w link)

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia